Hurda Krom Alanlar

Krom hurda, gerek elementin kullanıldığı alanların yaygınlığı gerekse, özellikle ülkemizde zengin yeraltı yataklarına sahip olması nedeni, elde edilmesi kolay bir hurda türüdür. Oldukça sert ve iyi cilalandığında parlak görünüme kavuşan bu element sayesinde özellikle madeni eşya sanayiinin ihtiyacını karşılar. Kaplandığı metallere son derece sert bir yüzey sağladığı için zırhlı araçlar imal edilirken ilk akla gelen unsurlardan biridir.

Krom hurda elde edilen alanlar ne kadar çok olursa olsun, toplanmasından yeniden üretime sunulmasına kadar geçen süreç son derece ve zahmetli bir iştir. Yaşamın hemen her alanında karşımıza çıkan pek çok üründe olduğu gibi bunları türlü zorlukla temin eden hurdacıların rolü asla küçümsenmemelidir.