Hurda Akü Alanlar

Hurda akü toplanması ticari bir alan olduğu kadar yaşadığımız çevrenin korunması açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Kesinlikle doğaya kendi kaderine terk edilmemeli, yeniden dolaşıma girene kadar doğru alanlarda korunacağını bildiğiniz firma ya da şahıslara teslim etmeniz mantıklı olacaktır.

Kurşun ve sülfürik asit çözeltisi gibi içinde doğaya son derece zararlı içerikler barındıran hurda akü ancak işin uzmanlarınca geri kazanıma ilave edilebilir. Ülkemiz hurdacılık sektörü birçok alanda olduğu gibi bu alanda da dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur. Tüketicilere düşen görev hurdaya ayırdıkları akülerini ticari kaygıları yanında çevre bilinciyle de değerlendirecek ellere teslim etmeleridir. Bu bir açıdan insanlık görevi olarak algılanırsa sorumluluğumuzun farkına varmak daha kolay olacaktır.